Danh sách các lỗi gặp phải

1.Lỗi không có tài khoản mail

2.Lỗi không có ô điền mail khi tạo mới KH tổ chức

3.Hệ thống quá tải

4.Lỗi không gửi được mail, không nhận được mail  

5.Lỗi không load được thư

6.Lỗi không thể nhận thư, xác minh nhập thông tin chính xác trong cài đặt mail

7.Lỗi không mở được tệp trong mail

 1.Lỗi không có tài khoản mail

Khi gặp lỗi như trên các bạn hay thiết lập mail mặc định như link hướng dẫn dưới đây:

    * Đối với máy ios(iphone): link hướng dẫn thiết lập mail ios

    * Đối với máy android : link hướng dẫn thiết lập mail android

2.Lỗi không có ô điền mail khi tạo mới KH tổ chức

Khi gặp trường hợp lỗi như hình trên , bạn hãy kiểm tra xem đã cài đặt mail của công ty hay chưa.Nếu chưa cài mail, bạn hãy làm theo link hướng dẫn dưới đây:

        * Đối với máy android: link hướng dẫn thiết lập mail android

        * Đối với máy ios(iphone): link hướng dẫn thiết lập mail ios

Nếu bạn đã cài đặt mail hãy thoát ra tạo lại KHTC

 

3.Hệ thống quá tải

Khi bạn nhận được mail có nội dung như hình trên có nghĩa là server hiện đang bị quá tải.Bạn vui lòng gửi lại mail vào thời điểm khác

4.Lỗi không gửi được mail, không nhận được mail

Khi gặp lỗi không gửi và nhận được mail, các bạn hãy báo với quản lí của mình để được add vào nhóm

5.Lỗi không load được thư

Khi gặp lỗi không load được mail, các bạn hãy đặt lại tài khoản mail của mình

6.Lỗi không thể nhận thư, xác minh nhập thông tin chính xác trong cài đặt mail

Khi bạn gặp phải lỗi như hình trên, hãy xoá tài khoản và thiết lập lại.

7.Lỗi không mở được tệp trong mail

Khi bạn gặp lỗi không đọc được file đính kèm trong mail, hãy tải WPS Office để đọc file