Quy trình sử dụng Microsoft Outlook cho Android

IT hướng dẫn cách setup outlook đối với máy android, cụ thể như nhau:

Bước 1: Truy cập vào CHPlay, tải ứng dụng Microsoft Outlook.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản, đăng nhập và sử dụng.

 

Các bước thực hiện

Tải ứng dụng Microsoft Outlook

Đăng nhập tài khoản