Khái niệm YÊU CẦU - CÔNG VIỆC

Yêu cầu:

        Khi cần hỗ trợ thì nhân viên tạo một yêu cầu.

        Lựa chọn bộ phận để gửi đến.

Công việc:

        Khi quản lý bộ phận nhận được yêu cầu sẽ xem xét Phân công công việc cho các cá nhân mình quản lý.

        Nhân viên được phân công công việc có trách nhiệm thực hiện.

 

Cấu trúc phân hệ YÊU CẦU - CÔNG VIỆC

Người dùng sử dụng tài khoản số đt sổ tay và hỗ trợ 2 chế độ:

Chế độ nhân viên:

        Tạo Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện xong.

        Yêu cầu Xem danh sách công việc của mình, báo cáo khi hoàn thành.

Chế độ quản lý:

        Xem yêu cầu của bộ phận mình phụ trách, phân công công việc.

        Xác nhận, đánh giá kết quả hoàn thành công việc, báo yêu cầu đã hoàn thành.

Cách tạo yêu cầu

Các yêu cầu sẽ được gửi đến các bộ phận tương ứng khi bất kỳ nhân viên tạo yêu cầu. Khi công việc hoàn tất người tạo yêu cầu có thể đánh giá và nhận xét về mức độ hoàn thành yêu cầu đó

Quy trình tạo một yêu cầu trên app

Khi tạo yêu cầu app sẽ tự động tạo ra các luồng mail. Nếu có vấn đề khi gửi mail có thẻ gửi lại bằng các click vào nút lựa chọn gửi lại mail

Các thao tác với YÊU CẦU

Mức độ đánh giá yêu cầu sẽ quyết định mức độ hoàn thành của yêu cầu đó. Khi yêu cầu chưa được các quản lý phân việc, yêu cầu đó có thể được xóa bỏ

Quản lí phân công CÔNG VIỆC theo YÊU CẦU

Khi có yêu cầu đến bộ phận của mình, quản lý có thể giao việc cho các thành viên trong nhóm của mình, đưa ra các mức điểm KPI và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các nhân viên

Các thao tác với YÊU CẦU đối với Quản lý

Nhân viên thực hiện CÔNG VIỆC từ quản lý