Thiết lập mail mặc định cho iPhone

Để hỗ trợ tính năng soạn mail đặt đơn hàng trên mail cho chuẩn hóa. IT hướng dẫn cách setup mail công ty là mail để gửi mail mặc định đối với máy iPhone, cụ thể như nhau:

Bước 1: Truy cập vào nới để cài đặt thông tin email
Bước 2: điền thông tin mail (địa chỉ mail máy chủ )
Bước 3: Setup đại chỉ mail của công ty ở chế độ mặc định

Chi tiết hơn xem ảnh dưới đây.

 

Quy trình để cài đặt mail mặc định cho iPhone

Bước 1: Truy cập vào nới để thêm tài khoản email

Bước 2: Điền các thông tin cài đặt mail. Đọc kỹ và làm theo hướng dẫn

Bước 3: Thiết lập email của công ty cấp cho bạn làm email mặc định gửi.