Cuộc hẹn:

- Cuộc hẹn thì sẽ nằm trong nhiệm vụ, để tạo cuộc hẹn mới thì phải vào nhiệm vụ và chọn khách hàng cá nhân của một tổ chức để tạo cuộc hẹn đó.

- Cuộc hẹn tạo ra phải checkin/checkout và báo cáo thì quản lý mới thấy để trao đổi hoặc duyệt ghi nhận.

- Số tay có hỗ trợ chế độ checkin/checkout offline (không cần mạng 3G hay wifi), để chạy chế độ offline cần đồng bộ dữ liệu, Để đồng bộ dữ liệu vào mục khách hàng nhân biểu tượng/chữ đồng bộ,…

- Để được tính công làm việc buổi sáng thì phải có các cuộc hẹn Checkin trước 12h00 trưa. Để được tính công làm việc buổi chiều thì phải có các cuộc hẹn Checkin sau 12h00 trưa.

Duyệt cuộc hẹn:

- ASM phải Chuyển chế độ từ Trình dược viên sang chế độ Quản lý thì nhấn vào dòng chữ Sổ tay dành cho trình dược viên, và làm ngược lại sẽ chuyển lại chế độ trình dược viên.