Tổng quan về hệ thống mail nội bộ

>> Hệ thống mail nội bộ là công cụ trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp:

     - Có hệ thống quản trị để quản lý và tạo các tài khoản email cho nhân viên

     - Kiểm tra và quản lý nội dung email của nhân viên trong công ty

     - Việc truyền thông nội bộ trở nên hiệu quả và bảo mật hơn

     - Email server có khả năng chống virus và spam mail hiệu quả hơn

>> Định vị hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, tin cậy hơn trước đối tác; ngăn chặn việc bị giả mạo như khi sử dụng các dịch vụ Email tên miền riêng miễn phí

>> Hệ thống mail nội bộ của Công ty Dược phẩm CPC1 Hà Nội có tên miền truy cập là mail.cpc1hn.com.vn

Đăng nhập trên trình duyệt web