iCPC1HN - Sổ tay trình dược viên

Sổ tay trình dược viên là một công cụ hỗ trợ nhân viên kinh doanh của công ty dược phẩm Trung ương 1 Hà Nội - CPC1HN do công ty phát triển. Đây là công cụ hỗ trợ nhân viên kinh doanh (TDV ETC hoặc OTC), nhân viên văn phòng và các cấp quản lý có thể có thể ghi/nhận các hoạt động thường ngày liên quan đến công việc kinh doanh, bao gồm:  

  - Quản lý thông tin Tổ chức, Khách hàng 

  - Lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  

  - Ghi nhận thực hiện cuộc hẹn  

  - Thực hiện kiểm tra kiến thức online  

  - Tạo đơn hàng trên ứng dụng  

  và một số tiện ích khác

Hiện nay phiên bản dùng cho máy iPhone là app iCPC1HN tải trên AppStore, còn phiên bản dùng cho các máy dùng hệ điều hành Android là app CPC1HN tải trên Google Play, Các bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa CPC1HN hoặc iCPC1HN.

Slide hướng dẫn tải tại đây.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây